Vážení,

jako kapitán prvodivizního družstva Slavia České Budějovice jsem znepokojen událostmi, které provázejí start letošního ročníku soutěží družstev JŠS a mlčením ze strany vedení soutěží.

Jak asi víte, prvodivizní tým VŠTE ČB stáhl svou účast v první divizi večer před dnem konání losovací schůze. To spustilo sérii navazujících událostí, kdy se vedení soutěže snažilo danou situaci vyřešit a nakonec ho zachránil Royal České Budějovice, když postavil družstva do 1. divize i do 2. divize několik dní po konání losovací schůze.

Myslím si, že tyto události značně ovlivnily regulérnost krajských soutěží družstev. Druhodivizní družstvo VŠTE posílilo sestavu hráči z první divize až po losovací schůzi a tím značně zvýšilo své šance na postup zpět do 1. divize. Přitom soupisku je potřeba podat nejpozději na losovací schůzi. Družstva Royalu České Budějovice podala soupisky také až po losovací schůzi z pochopitelných důvodů.

Je dobře, že hráči nakonec budou mít kde hrát a že obě nejvyšší soutěže budou mít nakonec plný počet týmů. Škoda, že tento proces neproběhl v srpnu, pak by mu nebylo co vytknout.

Původcem celé situace je jednoznačně oddíl ŠA VŠTE České Budějovice. Podáním přihlášky do první divize se podle Soutěžního řádu ŠSČR (bod 3.3.3) oddíl zavazuje k tomu, že soutěž dohraje. Zajímá mne, jakým způsobem bude tato situace řešena. Domnívám se, že tento prohřešek proti Soutěžnímu řádu ŠSČR je nutno dostatečně tvrdě potrestat tak, aby byla udržena prestiž soutěže. Podle mne je nutné, aby vedení soutěží uděleným trestem jasně řeklo, že takové jednání je nefér a do budoucna nepřípustné.

Zároveň vyzývám k dalším krokům ke zvýšení prestiže krajských soutěží, které by měly být výkladními skříněmi Jihočeského šachového svazu. Mám na mysli důslednější lpění na pravidlech, termínech i jejich případném vymáhání ze strany vedení soutěží. (A osobně by se mi líbilo, kdyby partie v zápasech 1. divize byly součástí zápisu o utkání a byly pravidelně po každém kole zveřejňovány na internetu.)

Vyzývám tedy vedení soutěží aby se k celé situaci vyjádřilo v rozumně nejbližší době. Zároveň si dovoluji vyzvat i ostatní zástupce družstev ke spolupráci na formulování budoucího směřování krajských soutěží.

S přátelským pozdravem

Petr Svoboda
kapitán družstva Slavia České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 8.10.2023